Düzce Cam

Türkiye'nin Camı

Şirket Profili

Düzce Cam 2005 senesinde kurulmuş olmakla birlikte, cam işleme ve lojistik konusunda 30 yılı aşkın tecrübesini float cam üretimine taşımıştır. 2010 ve 2016’da iki float hattını devreye almış olan Düzce Cam, Avrupadaki cam üreticileri arasında hızla üst sıralara yükselmiştir. Güncel olarak 1500 ton/gün kapasitesi olan Düzce Cam, 3 ila 12 mm arasında cam kalınlıklarını üretmektedir.

Float camına ek olarak lamine ve ayna hatları olan Düzce Cam, cam sektöründe bulunabilecek en geniş ürün gamına hitap etmek adına, magnetron kaplama hattı yatırımını da tamamlamak üzeredir. Şirketin başarısının sırrı, en son trendleri ve üretim teknolojisindeki yenilikleri takip eden yüksek derecede hevesli ve dinamik yönetim kadrosunda yatmaktadır. Kaliteye olan sarsılmaz adanmışlık, kendini değer zincirinin bütün öğelerine verilen özen olarak göstermektedir. Bu bağlamda, Düzce Cam amaca yönelik Tır filosu kurmuş ve camlarını söz konusu özel araçlar vasıtası ile nakletmektedir.

VİZYONUMUZ

DÜZCE CAM San. Tic. A.Ş. olarak; Cam Sanayi kolunda uluslararası alanda ilk akla gelen bir dünya şirketi olmaktır.

MİSYONUMUZ

DÜZCE CAM San. Tic. A.Ş. olarak; Ulusal ve Uluslararası düz cam ve işlenmiş düz cam pazarında rekabet gücümüzü sürekli artırmak, dünya teknolojilerini yakından takip ederek ülkemiz için katma değer yaratan bir kurum olmaktır.

Kalite
Müşteri memnuniyetini daima en üst düzeyde tutmayı temel politika olarak belirleyen DÜZCE CAM; tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemini benimsemekte, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır.

Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda en son teknolojik yatırımlar ile cam sektöründe lider firma olma yolunda hızla ilerleyen DÜZCE CAM, Toplam Kalite Yönetimi anlayışını benimseyerek takım ruhu içinde hedeflerine hızla ulaşmakta, yenilikçi stratejik yaklaşımıyla piyasadaki rekabet gücünü artırarak sektörün gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Bu bağlamda; ilk olarak 2011 yılında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini Türk Standardları Enstitüsü tarafından almaya hak kazanan DÜZCE CAM, bu süreçte Kalite Yönetim Sistemini sürekli olarak geliştirmiş ve Haziran 2017’de ISO 9001:2015 revizyonuna geçerek Kalite anlayışını bir üst seviyeye taşımıştır. Ayrıca yine Türk Standartları Enstitüsü tarafından Düz Cam için EN 572-2, Lamine Emniyet Camı için EN 12543-2 ve Ayna ürünleri için EN 1036-1 ürün standartları kapsamında TSE Uygunluk Belgelerine sahip olan DÜZCE CAM; hammaddeden nihai ürüne giden imalat sürecini tamamen bu standartlar çerçevesinde gerçekleştirmekte ve yine bu standartlarda belirtilen kalite gerekliliklerini yerine getirmektedir.

Halihazırda ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri’ni de bünyesinde bulunduran ve bu sistemlerin entegre bir şekilde sürdürülmesini sağlayan DÜZCE CAM, ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve ISO 50001 Enerji yönetim sistemlerinin belgelendirme başvurularına hazırlanmakta ve bu sistemlerin de firmaya entegrasyonunu planlamaktadır.

Çevre ve Enerji
Cam sanayi kolunda uluslararası alanda ilk akla gelen dünya şirketi olma vizyonu doğrultusunda; ürünün üretiminden müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte tüm çevresel riskleri önleyerek veya azaltarak çevrenin korunması her zaman ön planda tutulmaktadır.

Çevre yönetim sisteminin uygulanması, sürekli iyileştirilmesi, faaliyetlerimiz sırasında tüketilen enerji, su ve sarf malzemeler de dahil olmak üzere tüm doğal kaynakların verimli kullanılması politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Enerji kaynakları arasında en ekonomik ve çevre dostu projelerden biri olan atık ısıdan enerji geri kazanım tesisimizi faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Atık ısının elektriğe dönüştürüldüğü bu tesiste enerji tüketimi büyük oranda azaltılarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Doğalgaz tüketimi ve ham madde (kireçtaşı, dolomit ve soda külü) kullanımından açığa çıkan CO2 emisyonu cam sektöründe çevresel açıdan en büyük risklerden biri olup sera etkisine neden olarak iklim değişikliğine sebebiyet vermektedir. Söz konusu emisyon salınımları analizörler vasıtasıyla sürekli izlenerek kontrol edilmektedir.

Üretim sırasında oluşan cam kırığının ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi geri dönüşümün etkin bir şekilde uygulanmasına olanak sağlar. Kırık camların yeniden değerlendirilmesi asıl süreçten daha az enerji kullanılmasını, hava ve su kirliliğinin azalmasını beraberinde getirir.

Enerjiyi etkin, verimli kullanan projeler uygulanmakta olup bu amaçla enerji ekonomisi yüksek performansa sahip cihazlar tercih edilmektedir.Firmamız bünyesinde oluşturulan çevre ve enerji yönetim birimlerimiz tarafından, çevre ve enerji yönetim hedefleri belirlenir. Söz konusu hedefler doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılır. Bu hedeflerin ilgili çevre ve enerji mevzuatı ile tamamen uyumlu olması sağlanır.

İnsan
Çalışma hayatında özellikle üretim işletmelerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili kuralların yerine getirilmesi sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının oluşmasını sağlar. İş kazaları ve meslek hastalıklarını asgari düzeye indirmek maddi ve manevi kayıpları önleyerek verimliliğin artmasına neden olur.

Bu doğrultuda 2013 yılında kuruluşumuza entegrasyonunu sağladığımız OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, İSG yönetim sistemlerine yapısal bir yaklaşım getirilmesi hususunda dünya çapında en yaygın standart olarak kabul edilmektedir. İSG yönetim sisteminin kilit unsurlarından en önemlisi çalışanların bu sürece aktif katılımıdır.

Amacımız; Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için tüm tedbirleri alarak gerekli eğitimlerle bir organizasyon yapısı ortaya koymak ve “kimin, neyi, ne zaman, nasıl, neden ve nerede yapacağını net olarak anlamasını”sağlayacak şekilde sorumluluk duygusuyla hareket ederek İSG’nin hedefe odaklı çalışmasını dizayn etmektedir.

Anzahl Mitarbeiter

  • Mitarbeiter 200+
2. Organize Sanayi Bölgesi cumhuriyet Mahallesi 1.Cadde No: 2 Beyköy / DÜZCE

Öffnungszeiten

Jetzt geöffnet
Offen
Offen
Offen
Offen
Offen
Geschlossen
Geschlossen
28. November 2023 22:33

Geschäft kontaktieren