Veri koruması

1. Bir bakışta gizlilik

Genel bilgi

Aşağıdaki notlar, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi, bu metin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu veri koruma beyanındaki "Sorumlu kuruluşa ilişkin bildirim" bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu z olabilir. B. bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bu öncelikle teknik verilerdir (ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme süresi). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız olarak sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu izni istediğiniz zaman ilerisi için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Verilerin korunması konusunda başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçlar

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki veri koruma beyanında bulunabilir.

2. Barındırma

IONOS

Web sitemizi IONOS SE'de barındırıyoruz. Sağlayıcı IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur'dur (bundan böyle IONOS olarak anılacaktır). Web sitemizi ziyaret ettiğinizde IONOS, IP adresleriniz de dahil olmak üzere çeşitli günlük dosyalarını kaydeder. Ayrıntılar, IONOS veri koruma beyanında bulunabilir: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS, GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde kullanılır. Web sitemizin mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde görüntülenmesinde meşru bir menfaatimiz var. İlgili bir onay istendiyse, işleme yalnızca TTDSG'nin anlamı dahilinde Madde 6 Fıkra 1 bent a DSGVO ve § 25 Para B. cihaz parmak izi) temelinde gerçekleşir. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

sipariş düzenleniyor

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) yaptık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerinin yalnızca talimatlarımıza göre ve GDPR'ye uygun olarak işlenmesini sağlar.

3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

mahremiyet

Bu sayfaların operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullanırsanız, çeşitli kişisel veriler toplanacaktır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla gerçekleştiğini de açıklar.

İnternette veri iletiminin (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

pbs Marketing
Alzeyerstrasse 12
55457 Gensingen

Telefon: +49 151 1010 3002
E-posta: info@pbsmarketing. tr

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (örn. isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenme amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

depolama süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, veri işleme amacı ortadan kalkana kadar bizimle kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye yönelik onayınızı geri çekerseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz (örneğin vergi veya ticaret kanunu saklama süreleri) olmadığı sürece verileriniz silinecektir; ikinci durumda, bu nedenler ortadan kalktığında veriler silinecektir.

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

Verilerin işlenmesine izin verdiyseniz, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının a harfine veya GDPR'nin 9. maddesinin 1. fıkrasına göre özel veri kategorilerinin işlenmesi halinde, kişisel verilerinizi işleyeceğiz. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza olması durumunda, veri işleme de GDPR Madde 49 (1) (a)'ya dayanmaktadır. Çerezlerin saklanmasına veya uç cihazınızdaki bilgilere (ör. cihaz parmak izi yoluyla) erişime izin verdiyseniz, veri işleme de Bölüm 25 (1) TTDSG'ye dayalıdır. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Verilerinizin sözleşmeyi yerine getirmek veya sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için gerekli olması durumunda, verilerinizi Madde 6 (1) (b) GDPR'ye göre işleriz. Ayrıca, GDPR Madde 6 (1) (c) uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmeleri gerekiyorsa verilerinizi işleriz. Veri işleme, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendi uyarınca meşru menfaatimiz temelinde de gerçekleştirilebilir. Bu veri koruma beyanının aşağıdaki paragrafları, her bir münferit durumda ilgili yasal dayanaklar hakkında bilgi sağlar.

ABD'ye ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımı hakkında not

Diğer şeylerin yanı sıra, ABD veya diğer üçüncü ülkelerdeki şirketlerin veri koruma kanunu kapsamında güvenli olmayan araçlarını kullanıyoruz. Bu araçlar aktif ise kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB'ninkine benzer hiçbir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, ilgili kişi olarak buna karşı yasal işlem başlatmanıza gerek kalmadan kişisel verileri güvenlik yetkililerine vermekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD yetkililerinin (ör. gizli servisler) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işleyecekleri, değerlendirecekleri ve kalıcı olarak depolayacakları göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi ancak sizin açık rızanız ile mümkündür. Daha önce vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal edilene kadar gerçekleşen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplamaya ve doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

VERİ İŞLENMESİ SAN. 6 ABS'li. 1 LIT. E VEYA F GDPR, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE HER ZAMAN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYRICA BU HÜKÜMLERE GÖRE PROFİLLEME İÇİN GEÇERLİDİR. BİR İŞLEMİN DAYALI OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANAK BU VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI'NDA BULUNMAKTADIR. İTİRAZ EDERSENİZ, İLGİLENDİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK GDPR MADDE 21 (1) GİRİŞİMİZE GÖRE ÇIKARLARINIZ, HAKLARINIZ VE İTİRAZ ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜN ÖNÜNDE BULUNAN İŞLEME İÇİN KAPSAMLI GEREKÇELER Kanıtlamadıkça İŞLEMEYECEĞİZ.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI İŞLENİYORSA, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR REKLAM AMAÇLI OLARAK İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYRICA BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA İLGİLİ OLARAK PROFİLLENDİRME İÇİN GEÇERLİDİR. İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI KULLANILMAYACAKTIR (GDPR Madde 21 (2)'ye Göre İtiraz).

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, etkilenenler, özellikle sürekli ikamet ettikleri Üye Devlette, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin bulunduğu yerde bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna halel getirmez.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya size veya üçüncü bir tarafa teslim edilen bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verilere ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde sahip olma hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://"den "https://"ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi aktif ise bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri istediğiniz zaman düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. . Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşleme kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

 • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleşmiş/olmakta ise, verilerin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bu verilere yasal hak taleplerini uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
 • GDPR Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin menfaatinin öncelikli olduğu henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanması dışında - yalnızca sizin rızanızla veya yasal iddialarda bulunmak, bunları uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için kullanılabilir. Avrupa Birliği'nin veya bir Üye Devletin önemli kamu çıkarları işlenir.

Promosyon E-postalarına İtiraz Etme

İstenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesine yönelik baskı yükümlülüğünün bir parçası olarak yayınlanan iletişim verilerinin kullanımına burada itiraz ediyoruz. Site operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklamların gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. Bu web sitesinde veri toplama

kurabiye

Web sitemiz sözde "çerezler" kullanır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve uç cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) uç cihazınızda saklanırlar. Oturum çerezleri, ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar uç cihazınızda saklanır.

Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde üçüncü taraf şirketlerin çerezleri de son cihazınızda saklanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, bizim veya sizin üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler) kullanmanızı sağlar.

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda çerez, teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri onlarsız çalışmayacaktır (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların gösterimi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam göstermek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek, istediğiniz belirli işlevleri sağlamak (örn. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek için (örn. web izleyicisini ölçmek için çerezler) (gerekli çerezler) gerekli olan çerezler Madde temelinde saklanır. 6 (1) (f) Başka bir yasal dayanak belirtilmedikçe GDPR. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için gerekli çerezlerin saklanması konusunda meşru bir menfaati vardır. Tanımlama bilgilerinin ve karşılaştırılabilir tanıma teknolojilerinin saklanmasına izin verilmesi istendiyse, işleme yalnızca bu onay temelinde gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1 bent a DSGVO ve § 25 Para. 1 TTDSG); rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması konusunda bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini engelleyecek ve tarayıcı kapatıldığında çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanılıyorsa, bu veri koruma beyanında sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

 • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
 • kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendiren URL
 • Erişilen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu isteğinin zamanı
 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde toplanır. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonunda meşru bir menfaati vardır - bu amaçla sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

İletişim Formu

Bize iletişim formu aracılığıyla sorularınızı gönderirseniz, burada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere talep formundaki bilgileriniz, soruşturmanın işlenmesi amacıyla ve takip soruları olması durumunda tarafımızca saklanacaktır. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse, GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen sorguların etkin bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Fıkra 1 bent f) veya sizin izninize (GDPR Madde 6 Fıkra 1 bent a) dayanmaktadır. bu sorulsaydı; rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi isteyinceye, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks ile sorgulama

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (isim, soruşturma) dahil olmak üzere sorgunuz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmayız.

Bu veriler, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse, GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen sorguların etkin bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Fıkra 1 bent f) veya sizin izninize (GDPR Madde 6 Fıkra 1 bent a) dayanmaktadır. bu sorulsaydı; rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim talepleri yoluyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulununcaya, saklama izninizi geri çekene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

5. Sosyal Medya

Facebook

Sosyal ağ Facebook'un unsurları bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Ancak Facebook'a göre toplanan veriler ABD'ye ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılıyor.

Facebook sosyal medya öğelerine genel bir bakış burada bulunabilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Sosyal medya öğesi etkinse, uç cihazınız ile Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Facebook, bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgisini IP adresinizle alır. Facebook hesabınıza giriş yapmış durumdayken Facebook "Beğen" butonuna tıklarsanız, bu web sitesinin içeriğini Facebook profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Facebook'un bu web sitesine yaptığınız ziyareti kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini sağlar. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Facebook tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimizin olmadığını belirtmek isteriz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Facebook'un gizlilik politikasında şu adreste bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Onay alındığı sürece, yukarıda belirtilen hizmet GDPR Madde 6 (1) (a) ve Bölüm 25 TTDSG'ye göre kullanılır. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Herhangi bir onay alınmadıysa, hizmetin kullanımı, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükteki meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Kişisel veriler web sitemizde toplandığı ve burada açıklanan araç kullanılarak Facebook'a iletildiği sürece, biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz (Madde 26). GDPR). Ortak sorumluluk, verilerin toplanması ve Facebook'a iletilmesi ile sınırlıdır. Yönlendirmeden sonra Facebook tarafından işlenmesi müşterek sorumluluğun bir parçası değildir. Müşterek yükümlülüklerimiz bir ortak işleme anlaşmasında belirlenmiştir. Sözleşme metnine şu adresten ulaşılabilir: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu sözleşmeye göre, Facebook aracını kullanırken veri koruma bilgilerinin yayınlanmasından ve aracın web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde uygulanmasından sorumluyuz. Facebook, Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden sorumludur. Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili haklarınızı (örn. bilgi talepleri) doğrudan Facebook'ta iddia edebilirsiniz. Bizimle veri sahiplerinin haklarını iddia ederseniz, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ve https://www.facebook.com/policy.php.

heyecan

Twitter hizmetinin işlevleri bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu özellikler Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland tarafından sunulmaktadır.

Sosyal medya öğesi etkinse, uç cihazınız ile Twitter sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Böylece Twitter, bu web sitesini ziyaretiniz hakkında bilgi alır. Twitter ve "Yeniden Tweetle" işlevini kullanarak, ziyaret ettiğiniz web siteleri Twitter hesabınıza bağlanır ve diğer kullanıcılar tarafından bilinir hale getirilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak iletilen verilerin içeriği veya Twitter tarafından nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmadığımızı belirtmek isteriz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Twitter'ın gizlilik politikasında şu adreste bulabilirsiniz: https://twitter.com/de/privacy.

Onay alındığı sürece, yukarıda belirtilen hizmet GDPR Madde 6 (1) (a) ve Bölüm 25 TTDSG'ye göre kullanılır. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Herhangi bir onay alınmadıysa, hizmetin kullanımı, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükteki meşru menfaatimize dayanmaktadır.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Twitter'da veri koruma ayarlarınızı aşağıdaki hesap ayarlarında değiştirebilirsiniz. https://twitter.com/account/settings değişmek.

Instagram

Instagram hizmetinin işlevleri bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu işlevler Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda tarafından sunulmaktadır.

Sosyal medya unsuru aktifse, uç cihazınız ile Instagram sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Böylece Instagram, bu web sitesini ziyaretiniz hakkında bilgi alır.

Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız, Instagram butonuna tıklayarak bu web sitesinin içeriğini Instagram profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Instagram'ın bu web sitesine yaptığınız ziyareti kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini sağlar. Sayfaların sağlayıcısı olarak iletilen verilerin içeriği veya Instagram tarafından nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmadığımızı belirtmek isteriz.

Onay alındığı sürece, yukarıda belirtilen hizmet GDPR Madde 6 (1) (a) ve Bölüm 25 TTDSG'ye göre kullanılır. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Herhangi bir onay alınmadıysa, hizmetin kullanımı, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükteki meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Kişisel veriler burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde toplandığı ve Facebook veya Instagram'a iletildiği sürece, biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda bu verilerden müştereken sorumluyuz. işleme ( Madde 26 GDPR). Ortak sorumluluk, verilerin toplanması ve Facebook veya Instagram'a iletilmesi ile sınırlıdır. Yönlendirmeden sonra Facebook veya Instagram tarafından işlenmesi müşterek sorumluluğun bir parçası değildir. Müşterek yükümlülüklerimiz bir ortak işleme anlaşmasında belirlenmiştir. Sözleşme metnine şu adresten ulaşılabilir: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu anlaşmaya göre, Facebook veya Instagram aracını kullanırken veri koruma bilgilerinin yayınlanmasından ve aracın web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde uygulanmasından sorumluyuz. Facebook ve Instagram ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook'ta veya Instagram'da işlenen verilerle ilgili haklarınızı (örn. bilgi talepleri) doğrudan Facebook'ta iddia edebilirsiniz. Bizimle veri sahiplerinin haklarını iddia ederseniz, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Daha fazla bilgi için Instagram'ın gizlilik politikasına bakın: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analiz Araçları ve Reklamcılık

IONOS Web Analitiği

Bu web sitesi IONOS WebAnalytics'in (bundan böyle: IONOS olarak anılacaktır) analiz hizmetlerini kullanır. Sağlayıcı 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D - 56410 Montabaur'dur. IONOS ile yapılan analizlerin bir parçası olarak, örn. Ziyaretçi sayıları ve davranışları (ör. sayfa görüntüleme sayısı, bir web sitesi ziyaretinin süresi, hemen çıkma oranları), ziyaretçi kaynakları (yani ziyaretçinin hangi web sitesinden geldiği), ziyaretçi konumları ve teknik veriler (tarayıcı ve işletim sistemi sürümleri) analiz edilir. Bu amaçla, IONOS özellikle aşağıdaki verileri depolar:

 • Yönlendiren (daha önce ziyaret edilen web sitesi)
 • istenen web sayfası veya dosya
 • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
 • kullanılan işletim sistemi
 • kullanılan cihaz tipi
 • erişim zamanı
 • Anonim biçimde IP adresi (yalnızca erişim konumunu belirlemek için kullanılır)

IONOS'a göre, veri toplama tamamen anonimdir, bu nedenle bireysel kişilere kadar izlenemez. Çerezler, IONOS WebAnalytics tarafından saklanmaz.

Verilerin saklanması ve analizi GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendine göre gerçekleşir. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışının istatistiksel analizinde meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay istendiyse, işleme yalnızca TTDSG'nin anlamı dahilinde Madde 6 Fıkra 1 bent a DSGVO ve § 25 Para B. cihaz parmak izi) temelinde gerçekleşir. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

IONOS WebAnalytics tarafından veri toplama ve işleme hakkında daha fazla bilgi, aşağıdaki bağlantı altındaki IONOS veri koruma beyanında bulunabilir:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

sipariş düzenleniyor

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) yaptık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerinin yalnızca talimatlarımıza göre ve GDPR'ye uygun olarak işlenmesini sağlar.

7. Eklentiler ve Araçlar

Youtube

Bu web sitesi, YouTube web sitesinden videolar içerir. Web sitesi operatörü Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube'un entegre olduğu web sitelerimizden birini ziyaret ederseniz, YouTube sunucularına bağlantı kurulur. YouTube sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir.

Ayrıca YouTube, son cihazınızda çeşitli çerezler saklayabilir veya tanıma için benzer teknolojiler kullanabilir (ör. cihaz parmak izi). Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi alabilir. Bu bilgi i.a. video istatistiklerini toplamak, kullanılabilirliği artırmak ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılır. Bu, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f f'si anlamında meşru bir menfaati temsil eder. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme, münhasıran, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Paragrafının a ve TTDSG'nin 25. Maddesinin 1. rıza, çerezlerin saklanmasını veya TTDSG'nin anlamı dahilinde kullanıcının cihazındaki bilgilere (ör. cihaz parmak izi) erişimi içerir. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi, YouTube'un veri koruma beyanında şu adreste bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

video

Bu web sitesi, video portalı Vimeo'dan eklentiler kullanır. Sağlayıcı Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ABD'dir.

Vimeo videosu ile donatılmış sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz, Vimeo sunucularına bağlantı kurulacaktır. Vimeo sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. Ayrıca Vimeo, IP adresinizi alır. Bu, Vimeo'da oturum açmadıysanız veya Vimeo'da hesabınız yoksa da geçerlidir. Vimeo tarafından toplanan bilgiler ABD'deki Vimeo sunucusuna iletilir.

Vimeo hesabınıza giriş yaptıysanız, Vimeo'nun gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. Vimeo hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Vimeo, web sitesi ziyaretçilerini tanımak için tanımlama bilgileri veya benzer tanıma teknolojileri (ör. cihaz parmak izi) kullanır.

Vimeo, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılır. Bu, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f. Maddesi anlamında meşru bir menfaati temsil eder. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme, yalnızca Madde 6 Paragraf 1 A GDPR ve Madde 25 Paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleşir. rıza, çerezlerin saklanmasını veya TTDSG'nin anlamı dahilinde kullanıcının cihazındaki bilgilere (ör. cihaz parmak izi) erişimi içerir. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine ve Vimeo'ya göre "meşru ticari çıkarlara" dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://vimeo.com/privacy.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi Vimeo'nun veri koruma beyanında şu adreste bulunabilir: https://vimeo.com/privacy.

Google Haritalar

Bu site, Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Haritalar'ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Google Haritalar etkinleştirilirse, Google, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi amacıyla Google Web Yazı Tiplerini kullanabilir. Google Haritalar'ı çağırdığınızda, metin ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için tarayıcınız gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Google Haritalar, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için ve web sitesinde belirttiğimiz yerleri bulmayı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Bu, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f. Maddesi anlamında meşru bir menfaati temsil eder. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme, yalnızca Madde 6 Paragraf 1 A GDPR ve Madde 25 Paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleşir. rıza, çerezlerin saklanmasını veya TTDSG'nin anlamı dahilinde kullanıcının cihazındaki bilgilere (ör. cihaz parmak izi) erişimi içerir. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ve https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi Google'ın veri koruma beyanında bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

kelime çiti

Bu web sitesine Wordfence'i entegre ettik. Sağlayıcı Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, ABD'dir (bundan böyle “Wordfence” olarak anılacaktır).

Wordfence, web sitemizi istenmeyen erişimlerden veya kötü niyetli siber saldırılardan korumak için kullanılır. Bu amaçla web sitemiz, web sitemize yapılan erişimle Wordfence'in karşılaştırma yapabilmesi ve gerektiğinde veritabanlarını engelleyebilmesi için Wordfence sunucuları ile kalıcı bir bağlantı kurar.

Wordfence, GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde kullanılır. Web sitesi operatörünün, web sitesini siber saldırılardan mümkün olduğunca etkili bir şekilde korumak konusunda meşru bir çıkarı vardır. İlgili bir onay istendiyse, işleme yalnızca TTDSG'nin anlamı dahilinde Madde 6 Fıkra 1 bent a DSGVO ve § 25 Para B. cihaz parmak izi) temelinde gerçekleşir. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Kaynak: https://www.e-recht24.de